Main Page

A Kamaria név három, a humanoid népek által ismert földrészt takar. Az északi földrészen található a Kristálybirodalom, mely a sárkányokkal való szövetség és az ott élő arany sárkány okán kulturális központnak tekinthető. A Kristálybirodalomtól nyugatra a hegyi törpök lakják a Fekete-hegységet és dombi törpök a Réz-dombokat, melyek egymás után találhatóak. A Kristálybirodalmat északról az Öreggerinc határolja, az Öreggerinc és a Fekete-hegység találkozásában pedig a Lángoló hegyek magasodnak. Míg a Fekete-hegyek és a Réz-dombok a sárgaréz sárkányok fennhatósága alá tartozik, addig a Lángoló hegyeket a gonosz vörös sárkányok lakják.

A Kristálybirodalomtól keletre a Csillaglánc-hegység húzódik észak-dél irányba. A hegylánctól keletre az Erdei Birodalom található, mely ősi, háborítatlan erdőségként tölti ki az Ezüstér-folyó völgyét. Az Erdei Birodalom dél-keleti részén, az erdők helyét mocsarak és ősi romvárosok végeláthatatlan sora váltja fel. Míg az Ezüstér partján az ezüst sárkányok, addig a Romok birodalmában a fekete sárkányok tanyáznak.

Északon az Öreggerincen túl végeláthatatlan jeges birodalom terül el. Keveset tudni róla, északi pereméig még senki sem jutott el úgy, hogy visszatért volna a beszámolóval. A jég biordalmát a fehér sárkányok ura “kormányozza”.

Az északi és a déli földrész között a Vörös-tenger hullámzik és a két földrész között félúton szigetek hosszú láncolata alkotja a Szigetvilágot. Megannyi apró városállam, hajós hercegség, mely kötőanyagként szolgál észak és dél között.

A déli földrészt két nagyobb tájegységre bonthatjuk. A Vörös-tenger partján az Arany-tenger húzódik: homoksivatag hatalmas oázisokkal pettyezve kelet-nyugat irányban. A déli földrész nyugati peremén száraz sztyeppék alkotják a Sziklás-partot. Előbbi a vörösréz, utóbbi a kék sárkányok birodalma.

Végül említést kell tennünk a Sziklás-parttól nyugatra lévő, nagy kiterjedésű szigetről, melyet sűrű, sötét rengeteg borít. Az őserdőben számtalan kis törzs vívja állandó háborúját, miközben a zöld sárkányokat, a sziget urait kisebb kultuszok bálványozzák.

H1.Játszható fajok és kasztok

A Player’s Handbookban szereplő fajok közül egyedül a sárkányszülött (dragonborn) nem játszható, a sárkányok kiemelt szerepe miatt a faj a mesélő hatáskörét képezi. A tieflingek rendkívül ritkák – az ismert világon belül egyedül az Arany-tengeren láttak már közülük néhányat. A sötét elf (drow) népről sem tudja senki, hogy pontosan hol élnek. A Szigetvilág hajósai tesznek említést egy csak éjszaka hajózó népről, akikkel messze, keleten találkoztak még néhány évszázaddal ezelőtt.

A kasztok közül mindegyik játszható és ahogy az egyes alfajokat, így a kasztokat is a tájegységek részletes leírásánál, illetve a népeket tárgyaló cikkekben fejtjük ki részletesen.

Main Page

Kamaria ZsoltVarga ZsoltVarga